Klaudia Polak Grzybowska

Skontaktuj się z nami

KAROLINA KOWAL-KOZŁOWSKA

 

CarolineInAction@gmail.com

+ 48 507 277 476

zdjecie2

 

 • Wytyczenie mechanizmów komunikacyjnych pomiędzy organizatorami, uczestnikami, prelegentami, wystawami, podwykonawcami.

 • Kompleksowa opieka, budowanie relacji i kontakt z prelegentami, wystawcami, uczestnikami itp.

 • Kompleksowa obsługa wystawców, kontakt z nimi i koordynacja ich działań.

 • Ustalenie i koordynowanie procesu rejestracji uczestników oraz komunikacji z nimi.

 • Komunikacja,  koordynacja  i  nadzór  nad  zatrudnionymi podwykonawcami.

 • Negocjacje warunków z hotelami, restauracjami, przewoźnikami itp.

 • Rekrutacja pracowników potrzebnych do obsługi wydarzeń.

KOMUNIKACJA

 • Tworzenie RAMOWEJ AGENDY wydarzenia oraz Planu Koncepcyjnego zawierającego szczegółowe scenariusze, plany minutowe, plany realizacji poszczególnych elementów wydarzenia.

PLAN KONCEPCYJNY

PLAN KONCEPCYJNY

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

 • Planowanie budżetu i źródeł finansowania.

 • Dostosowanie lokalizacji do oczekiwań zleceniodawcy i pasującej do charakteru wydarzenia.

 • Koordynacja komunikacji na obiekcie przed i podczas wydarzenia.

 • Nadzór nad przebiegiem programu zgodnie z zaplanowaną agendą.

 • Kontakt i koordynacja kulis, w tym przygotowanie i realizacja zakulisowego scenariusza wydarzenia, według ustalonej agendy.

 • Po zakończeniu wydarzenia - podsumowanie, raport z działań, podziękowania dla uczestników, prelegentów itp.

STRATEGIA

STRATEGIA

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA I OBSŁUGA EVENTÓW